Med hjälp av Challenger Mobile kan bandet mellan företaget och kunderna stärkas. Skapa nya intäktsströmmar och bygg ett starkare varumärke genom att erbjuda kunderna mVoIP.