Erbjudande om förvärv av aktier i Challenger Mobile Technology AB.

Digital anmälningsssedel.

Med hjälp av Challenger Mobile kan bandet mellan företaget och kunderna stärkas. Skapa nya intäktsströmmar och bygg ett starkare varumärke genom att erbjuda kunderna mVoIP.