Challenger Mobile: förlängd teckningstid för nytt stort avtal!

2010-05-20 9:00

Challenger Mobile har beslutat att förlänga teckningsperioden för den pågående nyemissionen. Detta på grund av att företaget under den tidigare teckningsperiodens sista vecka fick en ny order med mycket stor intjäningspotential, och företaget vill ge sina blivande ägare möjlighet att väga in detta i beslutet att teckna aktier. Nytt sista teckningsdatum är den 4 juni 2010.

Den 26 april 2010 inleddes teckningstiden i Challenger Mobiles nyemission om 7,4 Mkr, inför listning på AktieTorget. Teckningstidens ordinarie stängning var den 17 maj och vi kan glädjande konstatera att bolaget redan uppnått det spridningskrav som AktieTorget har. Än mer glädjande är att bolaget under de sista teckningsdagarna erhöll ännu ett avtal med mycket stor potential.

Det nya avtalet med en kund baserad i Jamaica offentliggjordes den 14 maj. Kunden planerar att lansera Challenger Mobiles tjänst CMVoIP under eget namn under sommaren i ett flertal länder i den karibiska övärlden samt Latinamerika.

”Detta är det andra avtalet vi tecknar på kort tid. Vi är väldigt glada åt det här avtalet, eftersom det ger oss tillgång till en snabbt växande mobilmarknad öppen för nya idéer, och det ger oss stor intjäningspotential” säger Challenger Mobiles VD Håkan Tezcanli. Han tillägger: ”Vi vill att våra existerande och potentiella nya ägare ska kunna väga in detta i beslutet att teckna fler aktier i vårt företag.”

Det nya sista teckningsdatumet blir den 4 juni 2010, och detta innebär även att företagets förestående marknadsnotering på AktieTorget kommer att skjutas upp till den 7 juli 2010.

För mer information kontakta VD Håkan Tezcanli på 0736-790970.

För de som vill delta finns här vår teckningssedel.