Challenger Mobile avslutar nyemissioner inför listning på AktieTorget

2010-06-11 13:38

PRESSMEDDELANDE

Challenger Mobile har under våren 2010 genomfört emissioner. Bolagets huvudägare Mundesco Invest har genom kvittningsemission tillfört bolaget 2,7 miljoner kronor, till samma teckningskurs som påföljande nyemission riktad till allmänheten, där bolaget tillfördes ytterligare 3,9 miljoner kronor av c:a 200 nya samt existerande aktieägare. Totalt innebär detta att bolaget stärkt sitt egna kapital med cirka 6,6 miljoner kronor under våren, och bolaget har nu närmare 600 aktieägare.

”Genom emissionerna har vi säkrat nödvändigt kapital för att stärka bolaget. Vi har avtal med kunder, och flera intressanta affärsmöjligheter på gång, och vår bedömning är att vi kommer att uppnå våra affärsmål inom föreskriven tid.” säger Challenger Mobiles VD Håkan Tezcanli.

Första handelsdag med aktien på AktieTorget kommer att vara den 7 juli och den kommer att handlas under beteckningen CHAL.

För frågor kontakta VD Håkan Tezcanli på 0736-790 970.