Challenger Mobile på Americas Com i Rio de Janeiro

2010-06-29 14:18

Challenger Mobile deltar den här veckan som utställare på konferensen Americas Com i Rio de Janeiro, Brasilien. Det är en konferens som samlar operatörer från Nord- och Sydamerika för att diskutera aktuella affärsmöjligheter och branschutveckling. I år kan deltagarna, förutom att gå på utställningen, åhöra paneldiskussioner i ämnen som mobilapplikationer och vikten av att erbjuda mervärdestjänster, ”value added services”, ämnen som direkt berör Challenger Mobiles tjänst CMVoIP. Inför konferensen har även diskussioner i Americas Com-gruppen på LinkedIn berört mVoIP, och i synnerhet möjligheten att erbjuda mVoIP som en managed service, väldigt likt CMVoIP. Challenger Mobiles representanter gör nu sitt bästa för att få ut det mesta av de möjligheterna som erbjuds här.

Challenger Booth at AmericasCom

Challenger Mobile CEO Håkan Tezcanli in our booth at the exhibition