Challenger Mobiles aktie serie B är noterad på Aktietorget.

Kortnamn:      CHAL B
Handelspost:  1
ISIN Kod:       SE0002081166
Antal aktier:   168 501 798 st
Kvotvärde:     0,05 SEK

Extern länk till Challenger Mobile på Spotlight Stock Market (tidigare Aktietorget).

300 000 aktier serie A ägs av Mundesco Invest AB.