Kalendarium 2018

2018-05-23 Delårsrapport första kvartalet 2018

2018-08-22 Delårsrapport andra kvartalet 2018

2018-11-21 Delårsrapport tredje kvartalet 2018

2019-02-20 Bokslutskommuniké 2018

Challenger Mobiles årsredovisning för räkenskapsåret 2017 publicerades på Bolagets (www.challengermobile.se) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsidor under slutet av april 2018. Årsstämma är planerad att hållas i Stockholm den 30 maj 2018.

Bolagets årsredovisningar finns tillgänglig under rapporter samt på Aktietorgets (www.aktietorget.se) hemsida.