Kalendarium 2018

2018-05-23 Delårsrapport första kvartalet 2018

2018-08-22 Delårsrapport andra kvartalet 2018

2018-11-21 Delårsrapport tredje kvartalet 2018

2019-02-20 Bokslutskommuniké 2018

Challenger Mobiles årsredovisning för räkenskapsåret 2017 publiceras på Bolagets (www.challengermobile.se) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsidor under slutet av april 2018. Exakt datum för publicering av fullständig årsredovisning kommer att presenteras senast i samband med kallelse till årsstämma. Årsstämma är planerad att hållas i Stockholm den 30 maj 2018.

Bolagets årsredovisningar finns tillgänglig under rapporter samt på Aktietorgets (www.aktietorget.se) hemsida.