Kalendarium 2016

2018-02-21 Bokslutskommuniké 2017

Challenger Mobiles årsredovisning för räkenskapsåret 2016 publiceras på Bolagets (www.challengermobile.se) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsidor under slutet av april 2017. Exakt datum för publicering av fullständig årsredovisning kommer att presenteras senast i samband med kallelse till årsstämma. Årsstämma är planerad att hållas i Stockholm den 30 maj 2017.

Bolagets årsredovisningar finns tillgänglig under rapporter samt på Aktietorgets (www.aktietorget.se) hemsida.