Kalendarium 2019

2020-02-26 Bokslutskommuniké 2019

Challenger Mobiles årsredovisning för räkenskapsåret 2018 finns publicerat på Bolagets (www.challengermobile.se) och Spotlights (www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor.

Bolagets tidigare årsredovisningar finns tillgänglig under rapporter samt på Spotlights (www.spotlightstockmarket.com) hemsida.