Kalendarium

Bolagsstämma planeras hållas under juni månad 2021.

Bolagets tidigare årsredovisningar finns tillgängliga på hemsidan under rapporter.