Bokslutskommuniké 2019

2020-02-26 14:51

Läs som pdf.

Delårsrapport januari – september 2019

2019-11-27 15:14

Läs som PDF.

Delårsrapport januari-juni 2019

2019-08-28 14:02

Läs som pdf.

Kommuniké från årsstämma 2019

2019-06-03 14:52

Läs som pdf.

Delårsrapport januari-mars 2019

2019-05-22 14:15

Läs som pdf.

Årsredovisning 2018

2019-05-09 11:02

Årsredovisning som PDF.

Kallelse till årsstämma

2019-05-06 8:01

Läs kallelse som pdf.

Nytt datum för årsstämma

2019-04-29 11:16

Läs som pdf.

Bokslutskommuniké 2018

2019-02-20 14:10

Läs hela rapporten som pdf.

Delårsrapport januari – september 2018

2018-11-21 13:07

Läs hela rapporten som pdf.