Kommuniké från årsstämma 2020

2020-06-29 15:31

Läs som pdf.

Årsredovisning för räkenskapsåret 2019

2020-06-16 16:58

Läs som pdf.

Kallelse till årsstämma

2020-06-01 8:08

Läs som pdf.

Delårsrapport januari – mars 2020

2020-05-27 13:00

Läs som pdf.

Senarelägger årsstämman

2020-05-04 11:24

Läs som pdf.

Bokslutskommuniké 2019

2020-02-26 14:51

Läs som pdf.

Delårsrapport januari – september 2019

2019-11-27 15:14

Läs som PDF.

Delårsrapport januari-juni 2019

2019-08-28 14:02

Läs som pdf.

Kommuniké från årsstämma 2019

2019-06-03 14:52

Läs som pdf.

Delårsrapport januari-mars 2019

2019-05-22 14:15

Läs som pdf.