Kommuniké från årsstämma 2022

2022-06-28 14:11

PRESSMEDDELANDE 28 JUNI 2022 Kommuniké från årsstämma 2022 Årsstämma i Challenger Mobile Technology AB (publ) (”Challenger”) hölls idag, tisdagen den 28 juni 2021. Nedan följer en kort resumé kring de beslut som fattades. Stämman fastställde den av styrelsen framlagda resultat- och balansräkningen. Stämman beslutade att disponera årets resultat enligt förslaget, vilket innebär att den ansamlade… läs mer »

Kallelse till årsstämma

2022-05-20 8:20

Aktieägarna i Challenger Mobile Technology AB (publ), org.nr 556997-4982, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 28 juni 2022 kl. 13.30 i bolagets lokaler, Kistagången 20 B, 2 tr i Kista. Rätt att deltaga. Anmälan Aktieägare som önskar delta i stämman skall (i) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen… läs mer »

Årsredovisning 2021

2022-05-20 8:16

Ladda ner som PDF.

Kommuniké från årsstämma 2021

2021-06-30 14:27

Läs som PDF.

Årsredovisning 2020

2021-05-28 14:00

Årsredovisning 2020

Kallelse till årsstämma 2021

2021-05-28 7:00

Aktieägarna i Challenger Mobile Technology AB (publ), org.nr 556997-4982, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 30 juni 2021 kl. 13.30 i bolagets lokaler, Isafjordsgatan 39 B i Kista. Rätt att deltaga – Anmälan Aktieägare som önskar delta i stämman skall (i) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast måndagen den… läs mer »

Utförsäljningen av Challenger Mobile Technology erbjuds nu med digital anmälan

2020-11-27 10:18

Läs som pdf.

Förlänger anmälningsperioden för pågående försäljning av aktierna i Challenger Mobile Technology AB

2020-11-25 15:07

Läs som PDF.

Erbjudande om förvärv av aktier i Challenger Mobile Technology AB (publ)

2020-11-04 9:06

Erbjudande som PDF. Anmälningssedel som PDF.

Uppdatering kring utförsäljningen av Challenger Mobile Technology AB

2020-10-30 12:36

Läs som PDF.