Förslag till styrelseledamöter och revisor

2020-09-14 14:13

Läs som PDF.

Kallelse till extra bolagsstämma

2020-09-09 8:00

Aktieägarna i Challenger Mobile AB (publ), 556671-3607, kallas härmed till extra stämma onsdagen den 7 oktober 2020 kl. 11.00 i bolagets lokaler, Isafjordsgatan 39 B i Kista. Rätt att deltaga. Anmälan Aktieägare som önskar delta i stämman skall (i) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdagen den 29 september… läs mer »

Gamingbolagets VD presenterar verksamheten

2020-09-08 15:26

8 SEPTEMBER 2020 Gamingbolagets VD presenterar verksamheten Challenger Mobile AB (publ) tecknade 7 september 2020 avtal om ett omvänt förvärv med bolaget bakom mobilspelet Battlecamp. Nedan följer en presentation från bolagets verkställande direktör Jesper Nord. Se även bilagd presentation. “Jag ser fram emot att ta över Challenger Mobile AB som avser att byta namn till… läs mer »

Rättelse: Förtydligande avseende Spotlights marknadsmeddelanden

2020-09-08 14:00

Läs som PDF.

Förtydligande avseende Spotlights marknadsmeddelanden

2020-09-08 10:13

Läs som PDF.

Upptar brygglån för finansiering av förvärv

2020-09-07 17:36

Läs som PDF.

Avtal tecknat om förvärv av spelbolaget Battlecamp

2020-09-05 7:53

Läs som PDF.

Uppdatering kring pågående förvärv med Gaming Bolaget

2020-09-02 17:21

Läs som PDF.

Flyttar tidigare verksamhet till dotterbolaget Challenger Mobile Technology AB

2020-08-31 12:34

Läs som PDF.

Ingen insiderinformation bakom kursuppgång

2020-08-25 10:06

Läs som pdf.