Uppdatering kring pågående förvärv med Gaming Bolaget

2020-09-02 17:21

Läs som PDF.

Flyttar tidigare verksamhet till dotterbolaget Challenger Mobile Technology AB

2020-08-31 12:34

Läs som PDF.

Ingen insiderinformation bakom kursuppgång

2020-08-25 10:06

Läs som pdf.

Har tecknat avsiktsförklaring gällande förvärv av gaming bolag

2020-07-15 19:32

Läs som pdf.

Kommuniké från årsstämma 2020

2020-06-29 15:31

Läs som pdf.

Årsredovisning för räkenskapsåret 2019

2020-06-16 16:58

Läs som pdf.

Kallelse till årsstämma

2020-06-01 8:08

Läs som pdf.

Delårsrapport januari – mars 2020

2020-05-27 13:00

Läs som pdf.

Senarelägger årsstämman

2020-05-04 11:24

Läs som pdf.

Bokslutskommuniké 2019

2020-02-26 14:51

Läs som pdf.