Uppdatering kring utförsäljningen av Challenger Mobile Technology AB

2020-10-30 12:36

Läs som PDF.

Kompletterande – Safe Lane Gaming – emission registrerad hos Bolagsverket

2020-10-30 12:36

Läs som PDF.

Safe Lane Gaming – emission registrerad hos Bolagsverket

2020-10-30 12:35

Läs som PDF.

Safe Lane Gamings VD uppdaterar kring omlistnigsprocessen

2020-10-30 12:34

Läs som PDF.

Jesper Nord tillträder som ny VD

2020-10-07 17:16

Länk till pressmeddelande hos Spotlight Stock Market.

Kommuniké från extra bolagsstämma

2020-10-07 15:47

Läs som PDF. Ny Bolagsordning.

Styrelsens förslag till extra bolagsstämman

2020-09-17 18:52

Inför extra bolagsstämma i Challenger Mobile AB (publ) den 7 oktober 2020 publiceras nedan förslag som kompletterar kallelsen, publicerad 9 september 2020. Dagordning för extra stämman finns bifogad som PDF. Vidare finns fullständiga förslag för dagordningspunkt 9, 10, 11 och 13 bifogade som PDF. Som tillägg till punkt 10 vill bolaget låta meddela att Aktiemarknadsnämden… läs mer »

Förslag till styrelseledamöter och revisor

2020-09-14 14:13

Läs som PDF.

Kallelse till extra bolagsstämma

2020-09-09 8:00

Aktieägarna i Challenger Mobile AB (publ), 556671-3607, kallas härmed till extra stämma onsdagen den 7 oktober 2020 kl. 11.00 i bolagets lokaler, Isafjordsgatan 39 B i Kista. Rätt att deltaga. Anmälan Aktieägare som önskar delta i stämman skall (i) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdagen den 29 september… läs mer »

Gamingbolagets VD presenterar verksamheten

2020-09-08 15:26

8 SEPTEMBER 2020 Gamingbolagets VD presenterar verksamheten Challenger Mobile AB (publ) tecknade 7 september 2020 avtal om ett omvänt förvärv med bolaget bakom mobilspelet Battlecamp. Nedan följer en presentation från bolagets verkställande direktör Jesper Nord. Se även bilagd presentation. “Jag ser fram emot att ta över Challenger Mobile AB som avser att byta namn till… läs mer »