Kommuniké från årsstämma 2017

2017-05-30 15:41

Kommuniké från årsstämma 2017.

Delårsrapport januari – mars 2017

2017-05-24 11:42

Delårsrapport januari – mars 2017.

Ökade marknadsaktiviteter

2017-05-23 12:42

Ökade marknadsaktiviteter.

Årsredovisning 2016

2017-05-09 16:17

Årsredovisning 2016.

Kallelse till årsstämma

2017-05-02 10:57

Kallelse till årsstämma.

Företrädesemission registrerad hos Bolagsverket

2017-04-24 16:40

Företrädesemission registrerad hos Bolagsverket.

Genomför kvittningsemission som stärker likviditet och balans

2017-04-07 15:30

Genomför kvittningsemission som stärker likviditet och balans.

Företrädesemission fulltecknad

2017-03-21 15:31

Företrädesemission fulltecknad.

Bokslutskommuniké 2016

2017-02-17 16:56

Bokslutskommuniké 2016.

Tidigareläggning av bokslutskommuniké

2017-02-15 18:14

Tidigareläggning av bokslutskommuniké.