Förlänger anmälningsperioden för pågående försäljning av aktierna i Challenger Mobile Technology AB

2020-11-25 15:07

Läs som PDF.

Erbjudande om förvärv av aktier i Challenger Mobile Technology AB (publ)

2020-11-04 9:06

Erbjudande som PDF. Anmälningssedel som PDF.

Uppdatering kring utförsäljningen av Challenger Mobile Technology AB

2020-10-30 12:36

Läs som PDF.

Kompletterande – Safe Lane Gaming – emission registrerad hos Bolagsverket

2020-10-30 12:36

Läs som PDF.

Safe Lane Gaming – emission registrerad hos Bolagsverket

2020-10-30 12:35

Läs som PDF.

Safe Lane Gamings VD uppdaterar kring omlistnigsprocessen

2020-10-30 12:34

Läs som PDF.

Jesper Nord tillträder som ny VD

2020-10-07 17:16

Länk till pressmeddelande hos Spotlight Stock Market.

Kommuniké från extra bolagsstämma

2020-10-07 15:47

Läs som PDF. Ny Bolagsordning.

Styrelsens förslag till extra bolagsstämman

2020-09-17 18:52

Inför extra bolagsstämma i Challenger Mobile AB (publ) den 7 oktober 2020 publiceras nedan förslag som kompletterar kallelsen, publicerad 9 september 2020. Dagordning för extra stämman finns bifogad som PDF. Vidare finns fullständiga förslag för dagordningspunkt 9, 10, 11 och 13 bifogade som PDF. Som tillägg till punkt 10 vill bolaget låta meddela att Aktiemarknadsnämden… läs mer »

Förslag till styrelseledamöter och revisor

2020-09-14 14:13

Läs som PDF.