Vision

Challenger Mobile föreställer sig en gränslös telefonivärld, där alla samtal oavsett geografisk destination är lokalsamtal.

Målsättning

Challenger Mobile arbetar efter mottot: ”vem som helst kan erbjuda mobiltelefoni med mVoIP”. Det är företagets strävan att göra fördelarna och användbarheten med mobil IP-telefoni kända för fler. Challenger gör det därför möjligt för vilket företag som helst att bli operatör och att erbjuda sina kunder eller användare den senaste generationens mobila teknik, som är global, lätt och billig att använda.

Produkt

Challenger Mobile säljer den egenutvecklande fullservicetjänsten CMVoIP, som är en lösning för att använda IP-telefoni i mobilen. Genom tjänsten kan alla bolag lansera egna IP-telefonitjänster, antingen för att sälja vidare eller för att använda inom den egna organisationen. Produkten är skalbar och kan ges det varumärke kunden vill att den ska ha.

Kort historik

Bolaget började utveckla IP-telefoni under 2002, och fortsatte sedan utveckla diverse olika lösningar, några av dessa lanserades kommersiellt och andra i testsyfte. De var inte tillräckligt lönsamma, och under 2009-2010 utvecklade en ny ledning med backning av en ny huvudägare affärsmodellen med fokus på att ta mobile VoIP till marknaden. Sedan dess ligger allt fokus på att sälja lösningen CMVoIP och att komplettera denna med nya, attraktiva funktioner. Operatören 3 lanserade år 2010 3Global WiFi för 3s kunder vilket var ett genombrott för den nya inriktningen. Bolaget har sedan dess lanserat flera piloter och projekt för att 2016 lansera en större satsning med mobiloperatören Omantel i Oman. Detta följdes upp under början av 2017 med ännu en lansering med FRiENDi Mobile och 2018 av Omantel.

Strategier

Challenger Mobiles målsättning är att erbjuda en innovativ produkt som tekniskt sett ligger i framkanten. För att nå detta avser bolaget att fortsätta den egna tekniska utvecklingen, vara synliga i branschen och på det sättet erbjuda en attraktiv och konkurrenskraftig produkt.