Det finns ingen världsdel som den Internationella Koncernen inte täckt in.

Kina, Sydostasien, Mellanöstern, Amerika och Afrika. Överallt finns den ursprungligen europeiska koncernen representerad, med säljkontor eller agenter. Närmare 5 000 anställda driver verksamheten och många av dem befinner sig mer eller mindre ständigt på resande fot.

Tidigt insåg den Internationella koncernen möjligheterna med IP-kommunikation. Kostnaderna blev lägre, men rörligheten var fortfarande begränsad. De anställda var fortfarande beroende av tillgång till sin fasta arbetsplats för att utnyttja kraften i IP-telefonin. Men när den Internationella Koncernen introducerade mVoIP, blev besparingarna enorma och bolaget reducerade sina kostnader för telefoni världen över.

Sammanfattning av fördelar

  • Det mobila arbetssättet underlättas av samarbetet med Challenger Mobile
  • De anställda ringer obegränsat inom koncernen och billigt internationellt
  • God samtalskvalitet

Gå till