Operatören erbjuder sina kunder allt från TV till mobilt bredband, och telefoni.

Som alla andra operatörer med roamingavtal är samtal till och från andra länder en besvärlig fråga. Abonnenterna kräver tydlig prissättning och det har Operatören svårt att leva upp till. Det är ett krävande arbete att hålla abonnenterna med en uppdaterad och korrekt prislista.

Abonnenterna lever också i tron att det är Operatören som tjänar på de höga minutavgifterna när man ringer från utlandet. Så hur kan Operatören hjälpa sina abonnenter att ringa billigare från andra länder och dessutom öka sina marginaler? Lösningen är att komplettera utbudet med CMVoIP från Challenger Mobile.

För Operatören innebär samarbetet att de kan reducera minuttaxorna men samtidigt behålla eller öka marginalerna. Operatören kan på allvar ta upp konkurrensen med andra företag som erbjuder billigare alternativ att ringa internationellt. Operatören och deras abonnenter – alla blir de vinnare genom att ta till sig den senaste tekniken från Challenger Mobile.

Sammanfattning av fördelar

  • Kringgå roamingavgifter – höj marginalen samtidigt som minuttaxorna kan sänkas
  • Konkurrera med andra mobila IP telefonitjänster som idag tar samtalsminuter från er. 
  • Kompletterande tjänst utan att hota kärnverksamheten

Gå till